Kód750
Lokalita
Délka 5 dní
Kategorie
Typ slevy
Ubytování
Doprava
Strava
Cena od
20.990 Kč

Objednat zájezd

Přidat do oblíbených | Vaše oblíbené (0)
   Žádné oblíbené

  Kontaktní formulář

  Popis

  Objevte Maltu – perlu Středomoří a nechte se unést její ostrovní jižanskou atmosférou, bohatou historií a množstvím památek!

  Okouzlí vás starobylá města Rabat, úchvatná Mdina, hlavní město La Valletta, legendami opředený ostrov Gozo, tajemná jeskyně Blue Grotto a mnoho dalšího. Užijete si slunce, moře i pláže, ale také pestrý noční život.

  Program

  • 1. den:

   Odlet z Prahy, přílet na Maltu, transfer na hotel, ubytování. Dle časových dispozic první seznámení s místem pobytu.

   Užijete si letovisko Sliema, které patří k nejatraktivnějším na Maltě. V uličkách plných kaváren, barů, restaurací budete mít příležitost ochutnat místní kuchyni.  Zajímavá je procházka kolem Marsamxett Harbour k pevnosti Tigné Point, odkud se skýtají krásné výhledy na Vallettu. Na přilehlém ostrůvku Manoel Island uvidíte pevnost Fort Manoel. Romantická je procházka po promenádě kolem moře do St. Julian, kde se nalézají pláže, na kterých se můžete oddávat odpočinku a koupání. Nocleh.

  • 2. den:

   Poznáme hlavní město La Valletta proslavené řádem maltézských rytířů, které je středomořskou Mekkou památek s tajuplnou historií a skvělou atmosférou.

   La VALLETTA  je protkána spoustou uliček a malebných náměstí s kostely a paláci, jež jsou zakomponovány do systému důmyslného středověkého opevnění. Silueta ve slunci zlatistě působících staveb se odráží v azurové vodě přístavu se spoustou jachet a barevných rybářských lodí. Z malých náměstí stoupají k obloze zelené koruny palem, pod kterými se rozkládají kavárny a restaurace s jedinečnou atmosférou.

   Do Valletty poplujeme lodí. Prohlídku začneme u Anglikánské katedrály Sv. Pavla, jejiž zvonice vytváří se sousední kopulí Karmelického kostela typické panorama Valletty. Budeme procházet po kamenné dlažbě zdejších ulic kolem starých paláců a zastavíme se na  náměstí Misrah Independenza u paláce Aragonských rytířů. Zdejší úzké uličky jsou lemované domy s balkony – zvanými muscharabia. Uvidíte centrální náměstí St. George, kterému dominuje významný palác velmistrů Grand Master’s Palace se zbrojnici – Armoury. V paláci se scházeli představitelé řádu rytířů Sv. Jana, nyní je sídlem prezidenta a část tvoří muzeum. Kolem University of Malta se dostaneme k významnému svatostánku, kterým je Kostel ztroskotání sv. Pavla, zdobí jej nádherný interiér a zajímavostí je, že je v něm uchováváno několik kostí ze zápěstí tohoto světce.  Na pitoreskním náměstí Královny Victorie dnes náměstí Republiky shlédnete budovu Národní knihovny. Obdivovat budete jedinečnou Katedrálu sv. Jana a její bohatě zdobený interiér,  kde se scházeli rytíři starých řádů. Je tak nádherná, že nebudete vědět, kam se dřív podívat. Největší pýchou je oltářní obraz od Caravaggia nazvaný „Stětí Jana Křtitele“. Poté se můžete těšit na pěší zónu lemovanou malebnými obchůdky a kavárnami. Na náměstí Jean de Vallette uvidíte kostel panny Marie Vítězné, velkolepý Kastilský palác, který je sídlem premiéra, Bastion James, Parlament, Royal Opera House a kostel Sv. Kateřiny. Za městskou bránou se nalézá velkolepá Tritonova fontána. Ze zahrad  Upper Barrakka vás okouzlí nádherný pohled na nedaleké „TROJMĚSTÍ, kde se psala významná část historie ostrova.

   Zážitkem je plavba lodí do „TROJMĚSTÍ“, během které se budete kochat malebnými výhledy. Vystoupíme v  SENGLEA, kde shlédnete staré město zakomponované do původní pevnosti. Uvidíte AUM – American University of Malta, zlatou sochu patronky města Panny Marie, kostel Sv. Pavla. Přejdeme do BORMLA, kde vás zaujme majestátní budova kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, který přitahuje pozornost svými majestátními schodišti a elegantními zvonicemi. Projdeme se kolem monumentu Don Mintoff, který je považován za zakladatele novodobé Malty. Uvidíte kostel Sv. Terezy a budovu Muzea Války.

   Poté přijde na řadu procházka nejstarší části Trojměstí  – slavnou Vittoriosou nazývanou také BIRGU, kterou si vybrali maltézští rytíři za své hlavní sídlo. Budete moci obdivovat kostel sv. Vavřince i Nanebevzetí Panny Marie, palác Inkvizitora, který je dnes sídlem etnografického muzea, námořní muzeum a nejstarší stavbu Malty – pevnost St. Angelo, která sehrála důležitou roli při velkém obléhání Malty. Poté si užijeme romantickou plavbu malou bárkou a vrátíme ze pět do Valletty.

   Poslední zastávkou budou romantické zahrady Lower Barrakka, sloužily jako bastion, který chránil přístup do města. Z místa obrané zvonice si vychutnáme jedinečný výhled na přístav Grand Harbour a pevnost St. Angelo, která patří mezi nejstarší budovy ve městě a dodnes část vlastní rytíři Maltézského řádu. Uvidíme také pevnost Saint Elmo, připomínající velké obléhání Malty Otomany z r. 1665.

   V podvečer se vrátíme do  Sliema, kde si můžete odpočinout u moře. Zájemci si mohou užívat Vallettu až do pozdního večera a plnými doušky si vychutnávat jižanskou atmosféru ostrova. Nocleh.

  • 3. den:

   Celodenní výlet lodí na mýtický ostrov GOZO + COMINO (fakultativně)

   Čeká nás plavba na zajímavý ostrov GOZO, během které uvidíte Maltu z jiné perspektivy. Podle legend má být Gozo bájný ostrov z řeckých mýtů, kde Odyseus prožil několik let s nymfou Kalypsó. Poplujeme kolem menšího ostrůvku Comino, známý Modrou lagunou. Přistaneme v Mgarr Harbour a zde se vydáme autobusem poznávat zajímavosti ostrova Gozo. Zastavíme se u baziliky „Ta’Pinu, která je nejvýznamnějším poutním místem maltských ostrovů a je spojena s celou řadou zázraků Panny Marie. Leží  na návrší v otevřené vesnické krajině u obce Gharb, odkud je vidět až k moři. Nádhernou kamennou stavbu doplňují barevné mozaiky. Poté nás čeká projížďka kolem zajímavého akvaduktu a vyhlídka na pahorek vulkanického původu Tal-Merzuq, na kterém se vypíná socha Ježíše Krista v nadživotní velikosti, podobná soše z Rio de Janeira. V samém středu ostrova navštívíme hlavní město Victoria, známé také pod názvem Rabat. Leží na úpatí starobylé pevnosti Cittadella, jež poskytovala ideální strategický rozhled při střežení ostrova, a nabízí scénický pohled na okolí. Vychutnáte si křivolaké uličky starého města, kde bude možnost občerstvení v některé ze zdejších kaváren, či restaurací.

   Poté poplujeme na nejmenší maltský ostrov COMINO, který je celý přírodní rezervací. Pyšní se krásnými plážemi, malebnými zátokami a útesy. Stejně jako Gozo je velmi skalnatý. Nejznámějším místem je Modrá laguna, která je vyhlášená svou křišťálově tyrkysovou vodou a je považována za nejkrásnější místo ostrova, kde naše loď zastaví a budete mít zde možnost koupání. Laguna je velmi mělká a podmořská fauna neuvěřitelně pestrá. Návrat zpět v podvečerních hodinách. Večer si užijete Sliema, nocleh.

  • 4. den:

   Okouzlí nás středověká Mdina, Rabat a Mosta

   Navštívíme jedno z nekrásnějších měst Malty – MDINA, která je dodnes historickým klenotem uzavřeným od okolního světa mohutnými hradbami, díky kterým se zde podařilo uchovat kouzlo původní magické atmosféry. Po mnoha staletí byla hlavním městem ostrova. Do města vstoupíme přes Mdnina Gate –  historickou bránou, za kterou se ocitneme ve městě, ve kterém jako by zastal čas. Projdeme se  šarmantními úzkými uličkami, které připomínají labyrint. Nemineme majestátní St Paul’s Cathedral, budovu opatství Carmelite, palác velmistra Manoel de Vilhena, kapli sv. Agáty, či klášter sv. Petra. Z vyhlídky na městských hradbách uvidíte větší část ostrova. Projdeme se kolem obraných příkopů a valů, které jsou dnes kouzelnými zahradami a oázami zeleně.

   Poté se projdeme starobylým městem RABAT, kde údajně nalezl úkryt apoštol Pavel, když  jeho loď ztroskotala u Malty. Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Pavla, u kterého se nalézá jeskyně, kde sv. Pavel hlásal křesťanství a převedl místní obyvatele na katolickou víru. Nacházejí se zde také rozlehlé katakomby sv. Agáty a sv. Pavla, jež byly také starým antickým pohřebištěm.

   Na závěr se vydáme do MOSTA, která leží uprostřed ostrova. Prohlédneme si zde hlavní dominantu a nejvýznamnější památku města – chrám Nanebevzetí Panny Marie  čili rotundu Santa Maria Assunta s kopulí 37 m. Tato obrovská kopule je bez jediného podpěrného sloupu, je třetí největší na světě a připomíná římský Pantheon.

   Odpoledne oceníte volno v  Sliema a můžete si užívat odpočinek u moře. Nocleh.

  • 5. den:

   Osobní volno dle časových dispozic před odletem, transfer na letiště, odlet do Prahy.

  Možnost prodloužení pobytu

  Zájezd si na vyžádání můžete prodloužit o pobyt u moře o libovolný počet dnů.

  Program může být přizpůsoben aktuálním podmínkám a  okolnostem na místě. Časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech zájezdu  před odjezdem. Let může být uskutečněn s 1 přestupem.

  Další informace

  • Odlety z Prahy
  • Program může být přizpůsoben aktuálním podmínkám a  okolnostem na místě. Časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech zájezdu  před odjezdem. Let může být uskutečněn s 1 přestupem.
  • V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a po domluvě s průvodcem  se sejít  na určeném místě srazu.
  • Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek.
  • Charakteristika 3 lůžkového pokoje: za 3 lůžkový pokoj je považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda či lehátko.

  Ceny katalog

  KódTurnusTermínPokoj 1/3Pokoj 1/2Pokoj 1/2 Doprava
  7501 (So) 4.5.2024 - (St) 8.5.2024 25.990 Kč 27.990 Kč 29.990 Kč Doprava Letecky
  7502 (So) 5.10.2024 - (St) 9.10.2024 25.990 Kč 27.990 Kč 29.990 Kč Doprava Letecky

  Ceny Last minute

  KódTurnusTermínPokoj 1/3Pokoj 1/2Pokoj 1/2 Doprava
  7501  (So) 4.5.2024(St) 8.5.2024 (So) 4.5.2024 - (St) 8.5.2024 VYPRODÁNO! VYPRODÁNO! VYPRODÁNO! Doprava Letecky
  7502  (So) 5.10.2024(St) 9.10.2024 (So) 5.10.2024 - (St) 9.10.2024 20.990 Kč 22.590 Kč 24.990 Kč Doprava Letecky

  Cena zahrnuje

  • Letenku Praha - Malta - Praha
  • Letištní taxy a poplatky
  • Malé kabinové zavazadlo dle podmínek letecké společnosti (40x20x25cm)
  • 4 x ubytování v hotelu*** nebo pohodlném hotelu**** v dostupnosti mhd
  • Česky mluvícího průvodce po celou dobu zájezdu
  • Zákonné pojištění CK, DPH

  Cena nezahrnuje

  • Dopravu MHD, vstupy, místní taxy
  • 4 x snídaně hotel*** 1490 Kč
  • 4 x snídaně hotel****1790 Kč
  • Transfery z letiště na hotel a zpět na letiště 20 EUR
  • Velké zavazadlo do 10kg (55x40x20) na palubu 900 Kč
  • Za příplatek je možné provést rezervaci sedadel v rámci turistické třídy
  • Vstupy (orientačně): pevnost Saint-Elme 10EUR, Palác Velmistrů 12 EUR, loď do Trojměstí 3 EUR, loď na ostrov Gozo 20 EUR, výlet lodí kolem ostrova Gozo 15 EUR. Místní doprava cca 4-6 EUR na den.

  Napsat recenzi

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *