Studijní jazykové kurzy ve Velké Británii

Pro Vaše studenty rádi zajistíme jazykové kurzy spojené s poznáním Velké Británie. Kurzy probíhají v Londýně, jsou prováděny rodilými anglickými pedagogy. Délku kurzu je možno upravit dle Vašich požadavků, zpravidla se však jedná o 9 hodin výuky, na základě které je studentům předán příslušný certifikát o studiu.

Studijní jazykové kurzy jsou doplněny i hodnotným doprovodným programem jež je spojen s poznáním Londýna a dalších míst Velké Británie uvedených v příkladech programů jednotlivých studijních kurzů.

Ubytování je zajištěno v rodinách, kde je možno běžnou konverzací své jazykové znalosti a dovednosti dále rozvíjet. Pobyt je s plnou penzí.

Během studijních kurzů spojených s poznáním je studentům k dispozici kvalifikovaný průvodce, doprava zajištěna moderním autokarem splňujícím ty nejnáročnější Evropské normy kladené na autokarovou dopravu.

Program 1.1. Jazykový kurz Londýn s výletem do Windsoru

1.den: Odjezd. Cesta z ČR, přes SRN.

2.den: Časně ráno příjezd do Calais; transfer přes La Manche do Anglie, do Doveru. Přejezd do Londýna. Procházka po trase: Tower, Tower Bridge, pak dále po City: Lloyd´s, LSE, Bank of England (muzeum po-pá), budova historické burzy, radnice, kostel St.Mary-le-Bow, katedrála sv.Pavla, Millenium Bridge s výhledem na Tate Modern, New Globe, London Bridge, Southwark a bitevní křižník HMS Belfast. K večeru odjezd na ubytování do  prověřených hostitelských rodin.

3.den: Tento den proběhne výuka anglického jazyka s pedagogem, konverzace s rodilými mluvčími. Mimo čas výuky návštěva Londýna. Možnost návštěvy museí, např.: British Museum, National Gallery či Imperial War Museum, příp. Madame Tussaud, Regents park, Hamley´s, Oxford Street, Hyde Park. Návrat na nocleh.

4.den: Tento den proběhne výuka anglického jazyka s pedagogem, konverzace s rodilými mluvčími. Předání certifikátu o účasti v kurzu. Mimo čas výuky zastávka v Greenwichi, možnost volného času v Londýně. Návrat na nocleh.

5.den: Dopoledne odjezd do Windsoru k návštěvě sídla královské rodiny, Eton s věhlasnou privátní školou. Odpoledne návrat do Londýna (Hyde Park, Oxford street, nákupy). Návrat na nocleh.

6.den: Ráno odjezd do centrálního Londýna: City of Westminster: procházka po trase Whitehall, Downing Street, Mall, Buckingham Palace, Picadilly, Trafalgar, Covent Garden, Soho. Čas k návštěvě např.: Covent Garden, London Eye, atd. Večer odjezd z Londýna do Doveru, transfer přes La Manche. Cesta zpět do ČR.

7.den: Návrat do ČR.

Program 1.2. Jazykový kurz Londýn a jižní Anglie

1.den: Odjezd v pozdní odpoledne cesta z ČR, přes SRN.

2.den: Příjezd do Belgie, cesta po trase: Liége, Waterloo, Brusel (zastávka), k večeru příjezd na nocleh.

3.den: Ráno odjezd k transferu přes La Manche, přejezd do Anglie. Vylodění v Doveru a přejezd jihem Anglie po trase Hastings (Battle Abbey na místě vítězství Viléma Bastarda 1066), křídové útesy Seven Sisters (zastávka), a lázeňské centrum Brighton (Royal Pavillon, molo, korso, akvárium). Pozdě odpoledne odjezd do Londýna, nocleh.

4.den: Dopoledne jazyková výuka, odpoledne návštěva Londýna. Tower, Tower Bridge výhledna H.M.S.Belfast a okružní jízda po City: Lloyd´s, LSE, Bank of England (museum je zdarma; po-pá), budova historické burzy, radnice, kostel St.Mary-le-Bow, katedrála sv.Pavla, Millenium Bridge s výhledem na Tate Modern, New Globe theatre. Návrat na nocleh.

5.den: Dopoledne jazyková výuka, poté návštěva Greenwich, dle dispozic návštěva expozic v Londýně (Britské museum, případně Tussaud´s či jiné), okružní jízda po City of Westminster kolem Hyde parku, Picadilly, Trafalgar sq., Whitehallu. Návrat na nocleh.

6.den: Celodenní prohlídka Londýna, City of Westminster: procházka po trase Whitehall, Downing Street, Mall, Buckingham Palace, Picadilly, Trafalgar, Covent Garden, Soho, čas k návštěvě např.: Národní galerie, Covent Garden nebo British Musea ,Národní galerie. Večer odjezd z Londýna transfer přes La Manche. Zpáteční cesta do ČR.

7.den: Večer návrat.

Program 1.3. Jazykový kurz Londýn a Skotsko

1.den: Odjezd ve večerních hodinách. Přejezd přes ČR, SRN.

2.den: Odpoledne přes Belgii, zastávka v Bruselu, nocleh u Lille.

3.den: Ráno transfer přes la Manche, dopoledne příjezd do Londýna (City of Westminster), večer nocleh.

4.den: Dopoledne i odpoledne jazykový kurz, v podvečer Greenwich, návrat na nocleh.

5.den: Ráno odjezd Anglií na sever. Cestou zastávka v Yorku, hradbami obehnaném městě s majestátní katedrálou i normanským hradem, mezi nimiž jsou uličky s hrázděnými domy... Pokračování dále na sever přes sedlo Carter Bar, kde prochází skotská hranice. Pak průjezd oblastí Borders se zpustošenými kláštery Jedburgh a Melrose. Nocleh u Falkirku.

6.den: Výlet do skotských Highlands a k jezeru Loch Ness průjezd přes údolí Glencoe do městečka Fort William s výhledem na nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis. Dále k jižnímu cípu jezera Loch Ness přes Fort Augustus, kde je zajímavá soustava zdymadel Neptunovy schody na Kaledonském kanálu, návrat do Edinburghu na nocleh.

7.den: Návštěva Stirlingu, možnost návštěvy hradu, v němž trávila své dětství skotská královna Marie, možnost výstupu k Wallace Monumentu s rozhlednou a výhledem na historické město. Polední zastávka ve Falkirku, unikátní rotační zdymadlo. Odpoledne Edingurgh: návštěva Edinburghského hradu původem 11.století, kdysi sídlo skotských králů. Součástí expozice jsou i korunovační insignie Skotska a navrácený Stone of Scone (Stone of Destiny). Po ulici Royal Mile ke katedrále sv.Jiljí (St.Gilles) k Holyrood Palace, královskému sídlu,možnost návštěvy. National Gallery of Scotland, Holyrood Park, sídlo nového skotského parlamentu, prohlídka historického jádra města. Večer odjezd do Londýna, noční přejezd.

8.den: Časně ráno příjezd do Londýna – dokončení prohlídky města. K večeru odjezd, transfer přes La Manche, cesta kontinentem.

9.den: Návrat k večeru.