Studijní jazykové kurzy v Rakousku

Pro Vaše studenty rádi zajistíme jazykové kurzy spojené s poznáním Rakouska. Kurzy probíhají ve Vídni a jsou prováděny rodilými německými pedagogy. Délku kurzu je možno upravit dle Vašich požadavků, zpravidla se však jedná o 9 hodin výuky, na základě které je studentům předán příslušný certifikát o studiu.

Studijní jazykové kurzy jsou doplněny i hodnotným doprovodným programem, jež je spojen s poznáním Vídně a jejího okolí s výletem do Solnohradska a to dle níže uvedeného příkladu programu studijního kurzu.

Ubytování je zajištěno na moderních mládežnických ubytovnách s plnou penzí, k dispozici je kvalifikovaný průvodce, doprava je pak zajištěna moderním autokarem splňujícím ty nejnáročnější Evropské normy kladené na autokarovou dopravu.

3.1. Jazykový kurz Vídeň a okolí s výletem do Solnohradska

1.den: Odjezd dle rozpisu. Přejezd do Rakouska. Dopoledne příjezd do Vídně. Procházka historickým středem

města: Hofburg, Volksgarten, Nová radnice, Burgteater, Freyung,Minoritenkirche, chrám sv.Štěpána, Opera, příp. i Secese a Karlsplatz, hotel Sacher, Albertina, Maria-Theresia Platz, Natuhistorische Museum. Osobní volno. Pozdě odpoledne odjezd na ubytování, nocleh.

2.den: Dopoledne jazykový kurs, odpoledne návštěva Vídně. Zámek Schönbrunn, letní sídlo Habsburků (zámek, zahrady, případně ZOO). Večer návrat na nocleh.

3.den: Dopoledne jazykový kurs, odpoledne návštěva Vídně. Zastávka Hundertwassershaus, pak u Belvederu, následně možnost návštěvy expozic (dle výběru z: Hofburg,NHM, KHM, Leopoldmuseum,

Vojenské museum, Technické museum,..- . dle přání* skupiny). Návrat na nocleh.

4.den: Ráno odjezd do Solnohradska k návštěvě Salcburku: zhlédnete zámek Mirabell, Mozartův dům, arcibiskupskou residenci, universitu, festivalovou budovou a majestátní dóm sv.Ruperta; nad městem se tyčící pevnost Hohensalzberg. Zastávka s výhledem na jezero Mondsee, zpět kolem kláštera Melk. Návrat na nocleh

5.den: Celodenní návštěva Vídně, možnost návštěvy některého z další výše uvedených muzeí či expozic. Odpoledne Maria-Hilferstraße, možností nákupů. Možnost návštěvy Prateru. Osobní volno k návštěvám atrakcí a zábavě.V podvečer odjezd, návrat domů ve večerních hodinách