Studijní jazykové kurzy v Německu

Pro Vaše studenty rádi zajistíme jazykové kurzy spojené s poznáním Německé spolkové republiky. Kurzy probíhají v  Berlíně nebo v Kostnici a jsou prováděny rodilými německými pedagogy. Délku kurzu je možno upravit dle Vašich požadavků, zpravidla se však jedná o 9 hodin výuky, na základě které je studentům předán příslušný certifikát o studiu.

Studijní jazykové kurzy jsou doplněny i hodnotným doprovodným programem jež je spojen s poznáním Německé spolkové republiky uvedených v příkladě programů jednotlivých studijních kurzů.

Ubytování na moderních mládežnických ubytovnách a to s plnou penzí, k dispozici je kvalifikovaný průvodce, doprava je pak zajištěna moderním autokarem splňujícím ty nejnáročnější Evropské normy kladené na autokarovou dopravu.

2.1. Jazykový kurz Berlín s výlety do okolí

1.den:Odjezd od školy ve večerních hodinách směr Německo.

2.den: V ranních hodinách příjezd do Berlína, okružní jízda kombinovaná se zastávkami  prohlídkami v Berlíně. Check Point Charlie, nejznámější hraniční přechod mezi okupačními sektory z doby studené války, zbytek Berlínské zdi a návštěva expozice Topographie des Terrors v sousedství zachovalé budovy Luftministeria. Přesun k Reichstagu (Říšský sněm), v jehož sousedství je nové Spolkové kancléřství, Braniborská brána, Pařížské náměstí kde začíná hlavní tepna Berlína, ulice Pod Lipami (Unter den Linden), zastupitelství jednotlivých spolkových zemí, v místech, kde stávalo Nové říšské kancléřství, až k moderní výstavbě Postupimského náměstí.Odpoledne přejezd do Východního Berlína: zastávka u Francouzského a Německého kostela, jízda po třídě pod Lipami kolem Humboldtovy university, Neue Wache, Bebelplatz.. Procházka: Musejní ostrov, Německý dóm, Rudá radnice, Alexanderplatz a TV věž. K večeru nocleh.

3.den: Výuka německého jazyka a výlet do Postupimi. Čas na procházku areálem zámeckého parku Sanssouci. Přejezd k usedlosti Cecilenhof, kde byly uzavřeny tzv. Postupimské dohody. Pak prohlídka města: Náměstí jednoty, městský zámek, brány: Braniborská, Lovecká, Nauenská, Francouský kostel, Holandská čtvrť, Alexandrowka. Návrat na nocleh.

4.den: Výuka německého jazyka. Ve zbývající části dne výlet: Museum Luftwaffe v Gatowě, Olympijský stadion, Charlottenburg. .Návrat na nocleh.

5.den: Předání certifikátů o absolování kursu, Wansse. Pak prohlídka Muzejního ostrova v Berlíně. Čas k návštěvě Pergamského musea (Pergamonmuseum prochází rekonstrukcí do roku 2019. Aktuálně je nepřístupná expozice helénského umění (včetně Pergamského oltáře). K dispozici: Milétská brána, Ištařina brána z Babylonu, islámské umění a asyrská božstva, Chattutašj), K dispozici jsou i sbírky sousedící: Altes Museum (Řecko, Řím) Neue Museum (Egyptská sbírka;Nefertiti), Alte Nationalgalerie, příp. návštěva musea voskových figurín. Návrat na nocleh.

6.den: Berín: městská část Tiergarten, zámek Charlottenburg zahrady volně přístupné), obchodní a společenské středisko Europa-Centre, novorománský kostel Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche a bulvár Kurfürstendamm, možnost návštěvy interaktivního muzea "Příběh Berlína" (The Story of Berlin). Odpoledne osobní volno odjezd. Zpáteční cesta přes Drážďany (možnost zastávky) do ČR.

7.den: Návrat ve časných ranních hodinách.

2.2. Vzdělávací zájezd do Německa zaměřeno na Bavorsko, Bádensko a Švýcarsko

1.den: Odjezd večer, noční přejezd do Německa.

2.den: Ráno přes Řezno, okružní jízda Mnichovem k Olympijskému stadionu a TV věži. Pak procházka centrem: kostel.sv.Michala, chrám Panny Marie, Stará i Nová radnice, městské brány, Hofbrauhaus, Feldhernhalle, Residence. Přejezd přes alpské středisko Garmisch-Partenkirchen, pod německým nejvyšším vrcholem Zugspitze (2962 m), dále přes Innsbruck, Vaduz do Švýcarska. Pozdě odpoledne příjezd do Kostnice u Bodamského jezera. Nocleh.

3.den: Jazyková výuka, odpoledne návštěva Zurichu a pak zastávka u Rýnských vodopádů. Návratna nocleh.

4.den: Jazyková výuka, odpoledne výlet: Rapperswill, Luzern. Návrat do Kostnice. Prohlídka města: historické centrum města: Koncil, Inselhotel, Rheintorturm, Pulverturm, dóm, radnice, dům mistra Jana Husi, památník. Nocleh.

5.den: Kostnice kolem severního břehu Bodamského jezera: Mainau, Friedrichshafen (museum Zeppelin). Návrat na nocleh.

6.den: Návštěva pohádkového zámku Ludvíka Bavorského Neuschwanstein. Odpoledne zámeček Linderhof, případně i Hohenschwangau. Noční přejezd zpět.

7.den: Návrat domů ráno.