Studijní jazykové kurzy Francie - Paříž

Pro Vaše studenty rádi zajistíme jazykové kurzy spojené s poznáním hlavního města Francie Paříže . Kurzy probíhají v oblasti Paříže v návaznosti na metro a jsou prováděny ve Francii žijícími pedagogy. Délku kurzu je možno upravit dle Vašich požadavků, zpravidla se však jedná o 9 hodin výuky, na základě které je studentům předán příslušný certifikát o studiu.

Studijní jazykové kurzy jsou doplněny i hodnotným doprovodným programem, jež je spojen s poznáním Paříže a to dle níže uvedeného příkladu programu studijního kurzu.

Ubytování je zajištěno na moderních mládežnických ubytovnách nebo v hotelu a to s plnou penzí, k dispozici je kvalifikovaný průvodce, doprava je zajištěna moderním autokarem splňujícím ty nejnáročnější Evropské normy kladené na autokarovou dopravu.

4.1. Jazykový kurz Paříž a okolí

1.den: Odjezd, přejezd přes ČR a Německo, do Francie.

2.den: Ráno příjezd do Paříže. Okružní jízda: Bastilla, Marais, Rivoli, Concorde, Pont Neuf, Quai d´Orsay. Procházka centrem: nejprve Latinské čtvrti: Pantheon, Lucemburské zahrady a palác, Sorbonna, Bulvár Saint-Michel, Musée de Clunny. Pak Ile du Cité: Conciergerie, St. Chapelle, katedrála Notre Dame. Pokračování k radnici, přes Chatelet k  Louvre - osobní volno k návštěvě Louvre nebo Musée d´Orsay. V podvečer odjezd na nocleh.

3.den: Snídaně. Autokarem do La Défense. Návštěva zdejší moderní čtvrti, možnost nákupů. Projížďka Paříží na Place Ch.Gauille, Vítězný oblouk, Champs Elysées, Concorde, kolem radnice zpět na hotel. Balíčkový oběd. Odpoledne jazyková výka. Večer odjezd MHD k centru G. Pompidou – večeře a osobní volno. Návrat na nocleh.

4.den: Snídaně. Dopoledne jazyková výuka, balíčkový oběd, dokončení jazykové výuky. Odjezd MHD do Vincennes – prohlídka exteriéru sídelního místa králů středověké Francie. Poté MHD k Pére Lachaise, návrat na hotel. Večer odjezd do centra Paříže, večeře. Procházka k Opeře, osobní volno k návštěvě obchodních domů na velých bulvárech, odjezd na nocleh.

5.den: Snídaně. Předání certifikátů o jazykové výuce. Odjezd MHD do Versailles – možnost návštěvy zámku, zahrad a Trianonů. Osobní volno ve městě. Balíčkový oběd. MHD do La Villette. Večer MHD na Montmatre, večeře, Poté procházka po návrší Montmartre, osobní volno. Moulin Rouge a návrat na nocleh.

6.den: Snídaně. MHD k Montparnasse, Tour Eiffel – osobní volno k návštěvě věže. Procházka kolem Invalidovny, Most Alexandra III, mal ýa a Velký palác, Concorde, Tuillerie. Poté sobní volno. Večeře. Možnost rozloučení se s Paříží projižďkou lodí po Seině. Odjezd, zastávka v Remeši u korunovační katedrály.

7.den: Návrat do ČR.