Vážení klienti, níže uvedené informace se pro vás snažíme pravidelně aktualizovat. Vzhledem k neustálému vývoji situace a novým opatřením se můžou informace měnit.

JSTE PLNĚ OČKOVÁNI – STÁHNĚTE SI SVÚJ EVROPSKÝ VAKCINAČNÍ PRÚKAZnávod Dle rozhodnutí Vlády ČR plně očkovaní občané mohou cestovat do většiny zemí světa (až na vyjímky) volně. BÝT OČOKOVANÝ JE ZODPOVĚDNÉ A VYPLATÍ SE 🙂

Je stále možné vycestovat na dovolenou? 

Ano, na dovolenou je i nadále možné odcestovat bez dalších omezení. Z naší strany připravujeme zájezdy k realizaci, tedy počítáme s jejich uskutečněním.

V usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 26. 2. 2021 platí jako výjimka z opatření cesta za účelem vycestování z České republiky. Dle Listiny základních práv a svobod má každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České republiky, právo svobodně ji opustit.

Podmínky pro návrat do ČR od 15. 5. – nově jsou všichni, kteří mají 22 dní po první dávce očkování osvobozeni od návratového testu / karantény z oranžových a červených zemí. Pokud jste očkování 2 dávkami je návrat bez testu a karantény možný po 14 dnech od podání 2.dávky vakcíny.

Od června začne postupně většina zemí EU používat za účelem usnadnění cestování tzv. “zelený Covid pass” na kterém budou informace o vakcinaci (14 dnů po druhé dávce vakcíny), prodělání nemoci Covid-19 (platnost 180 po ukončení choroby), PCR-RT test nebo Antigenní test. Nejzazším termínem pro zavedení pasu ve všech zemích je 1.červenec.

Jaký je předpoklad vývoje v jednotlivých zemích EU v návaznosti na uvolňování restrikcí a cestování? 

Cestování mezi jednotlivými zeměmi EU je dovoleno. Stále ovšem s podmínkou testování jež vychází z podmínek jednotlivých zemí které jsou proměnné. Cestující se musí řídit dle omezení platných v jednotlivých zemích jež jsou vázány na tzv. cestovatelskou mapu kterou pravidelně aktualizuje EU a vychází z aktuálního epidemiologického stavu v dané zemi – ecdc.europa.eu.

Francie počítá s následujícím harmonogramem návratu do běžného života. 02.05.2021 došlo k uvolnění pohybu obyvatel a otevření obchodů. Od 19.05.2021 byly otevřeny hotely, státní muzea, zahrádky restaurací. Od konce května pak kina a divadla. Od 09.06.2021 budou otevřeny vnitřní prostory barů a restaurací. V letních měsících pak mohou být pořádány i větší akce typu koncertů či festivalů a to dle dalšího epidemiologického vývoje. Cestování: od 09.06.2021 budou všechny země EU zařazeny do zelené barvy. Občané ČR budou ve Francii vítání pokud jsou očkováni 2 dávkami vakciny a od podání druhé dávky uběhlo 15 dnů. Neočkovaní občané budou muset mít potvrzení o provedeném PCR-RT nebo ANTIGENNÍM testu, pro oba platí, že nemůže být starší než 72 hodin před příjezdem do Francie. Francie bude používat za účelem usnadnění cestování tzv. “EU Covid pass”

Itálie. Dle rozhodnutí premiéra Maria Draghiho bylo od 15.05.2021 zrušena povinnost karantény po příjezdu do Itálie. Itálie začne uznávat Evropský vakcinační pas. Dle vyjádření italské vlády bude rovněž od 01.07.2021 uznáváno dokončené očkování, v rámci “zeleného pasu” “EU Covid pass” první očkování staré 15 a více dnů, potvrzení o prodělání Covid-19 do 180 dnů od ukončení choroby, negativní PCR-RT nebo antigenní test 48h starý. Italský premiér vyzval občany EU aby začali provádět rezervace svých pobytů v Itálii, každý je v Itálii vítán 🙂

Podmínky vstupu na Sardinii. Od 15.06.2021 platí povinnost vyplnit před příjezdem na Sardinii on-linbe registrační formulář a uložit si QR kód, který jako potvrzení obdržíte na Váš e-mail. Toto potvrzení musíte předložit např. při nalodění na trajekt – il modulo on line. Dále musíte předložit doklad o očkování 2 dávkami vakcíny (dall’articolo 9, comma 3 del D.L. 52/2021), nebo doklad o očkování 1 dávkou jež byla podána před 15 a více dny (dall’articolo 14, comma 2, del D.L. 65/2021). Pokud nejste očkovaní musíte mít PCR-RT test nebo Antigenní test ne starší než 48 hodin před příjezdem na Sardinii.

Španělsko počítá s rozvolněním cestování mezi regiony od měsíce června. Již nyní jsou otevřeny restaurace a muzea. Během června Spanělsko začne používat za účelem usnadnění cestování tzv. “EU Covid pass” na kterém budou informace o vakcinaci (14 dnů po druhé dávce vakcíny), prodělání nemoci Covid-19 (platnost 180 po ukončení choroby), PCR-RT test nebo Antigenní test. Nejzazším termínem pro zavedení pasu ve všech zemích je 1.červenec.

Velká Británie již nyní otevřela zahrádky restaurací, obchody a služby. Z důvodu varianty delta se rozhodla vláda Velké Británie dokončit vakcinaci většinové populace druhou dávkou, která v případě vakcín Pfizer dle Pastérova institutu chrání proti variantě z 93,7%. Na dokončení vakcinace potřebuje 4 týdny proto je otevření Velké Británie posunuto na 19.07.2021. Od 19.07.2021 se tedy otevře i Veká Británie. 28.06.2021 dojde dle vyjádření vlády Velké Británie k opětovnému přezkoumání situace. Pokud se tato zlepší bude Velká Británie otevřena dříve. Pozitivní je informace vědecké rady Velké Británie, že dokončená vakcinace chrání proti variantě Delta až z 96%.

Malta je první Evropskou zemí která se dostala do “zelené barvy”, tedy mezi bezpečné země vázáno k Cocid-19. Na Maltě je vše otevřeno a funguje téměř normálně. Malta umožňuje přicestování s PCR-RT testem ne starším než 72 hodin, od června bude místo testu uznávat plnou vakcinaci a to 14 dní po aplikaci druhé vakcíny. Během června Června začne používat za účelem usnadnění cestování tzv. “EU Covid pass” na kterém budou informace o vakcinaci (14 dnů po druhé dávce vakcíny), prodělání nemoci Covid-19 (platnost 180 po ukončení choroby), PCR-RT test nebo Antigenní test. Nejzazším termínem pro zavedení pasu ve všech zemích je 1.červenec.

Slovinsko umožňuje přicestování bez povinnosti PCR-RT testů již po první vakcíně a to 22 dnů po její aplikaci. Pokud jste plně očkováni, pak do Slovinska můžete volně cestovat 7 dnů po podání vakcíny Pfizer, nebo 14 dnů Moderny, 21 dnů Astra Zenecy. Další možností je PCR-RT test. Také Slovinsko bude od léta používat “EU Covid pass”

Norsko a Skandinávské země se mají od 1.července připojit k používání “EU Covid pass”

USA – byly dne 21.06.2021 zařazeny mezi zelené země. Občané ČR mohou tedy cestovat do USA bez omezení. V případě očkování 2 dávkami (+14 dnů) nebude nic bránit navštívit USA

Návrat zpět do ČR se řídí nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR, které se každý týden aktualizuje dle reálné epidemiologické situace v daných zemích. Vychází z tzv. cestovatelské mapy. Také ČR se během června připojí k tzv. “EU Covid pass” jež usnadní cestování. Již dnes se očkovaní 2 dávkami mohou 14 dnů po aplikaci druhé dávky, nebo 21 dnů po aplikaci první dávky vracet do ČR bez větších problémů.

Důležitou informací je prohlášení komisaře EU pro vakcinaci, pana Thirerry Bretona o tom, že ve 2.kvartálu bude mít EU k dispozici na 410 miliónů dávek vakcín díky kterým dojde do konce června k vakcinaci většinové dospělé populace EU. V červenci má být dosaženo základní kolektivní imunity v zemích EU. Dle prohlášení pana Bretona můžeme ZAČÍT PLÁNOVAT SVÉ LETNÍ CESTY.

Odkazy na důležité weby

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttps://koronavirus.mzcr.cz/

Web Ministerstva zahraniční věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan

Web Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Světové zdravotnické organizace (WHO): www.who.int
Bližší informace o nákaze COVID-19: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

Vakcinace v USA