Vážení klienti, níže uvedené informace se pro vás snažíme pravidelně aktualizovat. Vzhledem k neustálému vývoji situace a novým opatřením se můžou informace měnit.

Je stále možné vycestovat na dovolenou? 

Ano, na dovolenou je i nadále možné odcestovat bez dalších omezení. Z naší strany připravujeme zájezdy k realizaci, tedy počítáme s jejich uskutečněním.

V usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 26. 2. 2021 č. 216 jsou stanoveny výjimky ze zákazu opustit okres (popř. hlavní město Prahu), ve kterém mají občané ČR své bydliště. Výjimkou ze zákazu je cesta za účelem vycestování z České republiky. Dle Listiny základních práv a svobod má každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České republiky, právo svobodně ji opustit.

V případě cesty mezi okresy za účelem vycestování z ČR platí povinnost prokázat se řádně vyplněným čestným prohlášením a doklady prokazujícími danou cestu (smlouva o zájezdu, letenky atp.). Formulář pro cesty mimo okres musí mít všichni cestující včetně dětí.

Můžu podstoupit testování v Praze či jiném městě i v případě, že jsem z jiného okresu? 

Výjimkou ze zákazu opustit okres (popř. hlavní město Prahu) je cesta za účelem vycestování z České republiky, do které spadá také cesta za účelem podstoupení testu na COVID-19 před odletem (odjezdem) nebo po příletu (návratu z autokarového zájezdu) z/do ČR.

Jaký je předpoklad uskutečnění zájezdu do USA na konci května 2021? 

V USA díky rychlé vakcinaci kdy se aktuálně očkuje průměrně 2,5 miliónů osob denně se situace zásadním způsobem mění k lepšímu. Otevírají se restaurace, služby, památky. V květnu se očekává zaočkování větší části dospělé populace. Díky zlepšující se situaci, Joe Biden a jeho kabinet oznámili, že pokud to situace dovolí, USA se v druhé polovině května otevřou občanům Evropské unie. Odkaz 1, odkaz 2. Situaci v USA bedlivě sledujeme a s našimi klienty budeme v průběžném kontaktu.

Odkazy na důležité weby

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/
Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttps://koronavirus.mzcr.cz/

Web Ministerstva zahraniční věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan

Web Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Světové zdravotnické organizace (WHO): www.who.int
Bližší informace o nákaze COVID-19: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

Vakcinace v USA